close
تبلیغات در اینترنت
علیرضا نادی شش تیم اول جدول رده بندی شانس حضور در پلی آف را دارند/همه ی بازیکنان ملی پوش خوب هستن

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
تبلیغات تبلیغات تبلیغات [Ads_Swf_Code] تبلیغات [Ads_Swf_Code]
تلیغات تلیغات تلیغات تلیغات تلیغات
علیرضا نادی شش تیم اول جدول رده بندی شانس حضور در پلی آف را دارند/همه ی بازیکنان ملی پوش خوب هستن
علیرضا نادی شش تیم اول جدول رده بندی شانس حضور در پلی آف را دارند/همه ی بازیکنان ملی پوش خوب هستن

خبرگزاری ورزش والیبال :كاپيتان سي ودوساله تيم ملي واليبال حالا در ميان همه بازيكنان جديد و جواني كه به واليبال ايران معرفي شده اند به يك بازيكن قديمي و متعلق به نسل پيشين بازيكنان واليبال تبديل شده است، اما با وجود اين هنوز از جهات بسياري حرف اول را ميزند و از بهترين ها محسوب ميشود.

به گزارش خبرگزاری ورزش والیبال ،عليرضا نادي امسال تجارب ارزنده واليبال یش را به اروميه و تيم شهرداري برده تا در يكي از قطب هاي واليبال ايران به كارش ادامه بدهد. او در شرايطي كه با تيم شهرداري اروميه گام به مرحله حساس و سرنوشت سازي از ليگ به منظور انتخاب تيمهاي حاضر در مرحله نيمهنهايي گذاشته است، بهعنوان كاپيتان تيم ملي دغدغه حضور در ليگ جهاني را هم دارد؛ ليگي كه او به همراه تيم ملي براي نخستين بار حضور در آن را تجربه ميكنند.

خبرگزاری ورزش والیبال :كاپيتان سي ودوساله تيم ملي واليبال حالا در ميان همه بازيكنان جديد و جواني كه به واليبال ايران معرفي شده اند به يك بازيكن قديمي و متعلق به نسل پيشين بازيكنان واليبال تبديل شده است، اما با وجود اين هنوز از جهات بسياري حرف اول را ميزند و از بهترين ها محسوب ميشود.

به گزارش خبرگزاری ورزش والیبال ،عليرضا نادي امسال تجارب ارزنده واليبال یش را به اروميه و تيم شهرداري برده تا در يكي از قطب هاي واليبال ايران به كارش ادامه بدهد. او در شرايطي كه با تيم شهرداري اروميه گام به مرحله حساس و سرنوشت سازي از ليگ به منظور انتخاب تيمهاي حاضر در مرحله نيمهنهايي گذاشته است، بهعنوان كاپيتان تيم ملي دغدغه حضور در ليگ جهاني را هم دارد؛ ليگي كه او به همراه تيم ملي براي نخستين بار حضور در آن را تجربه ميكنند.

سطح كيفي اين دوره از رقابتهاي ليگ را چطور ارزيابي ميكنيد؟

امسال به دليل كاهش تعداد تيمهاي شركتكننده، سطح كيفي رقابتها بالاتر رفته است، چراكه بازيكنان خوب به شكل متوازن و منصفانهاي در ميان ۱۲ تيم شركتكننده توزيع شدهاند. در اين فصل، شش تيم خود را بهعنوان مدعي قهرماني معرفي كردند. رقابت نزديك و فشرده موجود بين تيمها باعث شد بسياري از ديدارها پنج گيمه شود تا با اين شرايط پيش از آغاز هر بازي، حاشيه امنيتي براي هيچ كدام از تيمها وجود نداشته باشد. شهرداري اروميه نيز در طول ليگ هرگز تيم از پيشبرندهاي نبود، همانطور كه بقيه تيمهاي مدعي براي پيروز شدن قبل از آغاز هر بازي اطمينان كاملي نداشتند. كمشدن تيمهاي شركتكننده چنين شرايطي را بهوجود آورد و باعث شد سهميه پليآف براي مدعيان به سختي به دست بيايد.

اين ليگ ميتواند بهترين ليگ واليبال آسيا لقب بگيرد؟

خير، ميتواند بهعنوان يكي از بهترين ليگهاي واليبال قاره شناخته شود، اما بهترين نيست. ليگ ما اكنون نظم قابلتوجهي دارد و از لحاظ كيفيت بازيها نيز تحسينبرانگيز است تا با اين اوصاف يكي از برترينهاي آسيا باشد.

چه مراحلي بايد طي شود تا اين ليگ بهعنوان بهترين ليگ واليبال آسيا شناخته شود؟

از لحاظ امكانات و نحوه بستن قراردادها كه مشكلي وجود ندارد، اما يكسري موارد ديگر بايد رعايت شود. كيفيت ليگ حتي از اين چيزي كه اكنون شاهد آن هستيم بايد بهتر شود و از طرفي پاي بازيكنان خارجي حرفهاي و خوبي به ليگ ايران باز شود.

شهرداري اروميه به عنوان يك تيم جنجالي در ليگ شناخته ميشود، دليل اين مساله چيست؟

اين ادعا را قبول ندارم. اين بازيكنان تيمهاي ديگر بودند كه در طول اين فصل بارها با تماشاگران درگيري پيدا كردند، ولي اين اتفاق در تيم ما مشاهده نشد. برخي تيمها حواشي زيادي را به وجود آوردند و بارها پايشان به كميته انضباطي كشيده شد، اما شهرداري اروميه چنين تيمي نيست و دست به حواشي نميزند.

يعني تا اين مرحله از ليگ اتفاق خاصي در واليبال اروميه نيفتاده است؟!

تيم شهرداري اروميه فقط در لحظات بحراني و در خلال بازي نسبت به برخي موارد اعتراض كرده است. اين در حالي است كه در پايان ديدار تيمهاي ديگر اتفاقهاي زيادي ميافتد. واقعيت اين است كه بعضي تيمها سعي ميكنند جوسالن را دگرگون كنند، اما ما خلاف اين عمل ميكنيم و حداقل در خود اروميه سعي ميكنيم جو سالن را متعادل نگه داريم.

در مورد خود شما گفته ميشود بيش از اندازه به داوري اعتراض ميكنيد و حتي بهدليل اين اعتراضها به كميته انضباطي هم احضار شدهايد.

حق مسلم كاپيتان يك تيم اعتراض كردن است. واليبال ما پيشرفت كرده و بازيكنان ايران به سطح جهاني رسيدهاند، اما داوران ما همچنان در سال ۷۸ باقي ماندهاند. داوران ايران بايد سطح خود را ارتقا بدهند، اين موضوعي است كه من در كميته انضباطي به آقايان پورحسن و حاتمي هم گفتم. بازيكنان ما به مرحلهاي رسيدهاند كه بايد به ليگهاي خارجي بروند، اما داوران همچنان در جا ميزنند. اين داوران بايد به دورههاي آموزشي و ارتقاي سطح خارج از كشور اعزام شوند تا ببينند اصلا اوضاع داوري دنيا چگونه است و چه ويژگيهايي دارد.

قصد داريد همچنان به اعتراضهاي خود به داوري ادامه بدهيد؟

بله، اعتراض كردن حق من است. من هرگز به كسي بياحترامي نكردم و فقط در چارچوب بازيها و موارد مربوط به آن اعتراض خود را مطرح كردم. ما هميشه بايد در حال يادگيري باشيم؛ چه داوران و چه بازيكنان.

از نظر شما مدعيان اصلي قهرماني چه تيمهايي هستند؟

پيكان، متين ورامين، سايپا، يزد و شهرداري اروميه مدعيان اصلي قهرماني هستند. همه اين تيمهايي كه نام بردم به اندازه هم براي قهرماني شانس دارند و هيچكدام از اين تيمها برديگري برتري ندارد.

به سراغ تيم ملي برويم و ليگ جهاني. به عنوان كاپيتان تيم ملي موفقيتي را براي واليبال ايران در ليگ جهاني پيشبيني ميكنيد؟

ابتدا بايد بگويم ليگ جهاني با همه رقابتهايي كه پيش از اين در آن شركت كردهايم فرق دارد. براي حضور در ليگ جهاني شرايط حرفهاي نداريم، اما با وجود اين اميدوارم ايران به مرحله دوم رقابتها صعود كند. روزهاي بسيار سختي پيشرو داريم. تيمهاي حاضر در ليگ جهاني بايد زياد سفر كنند و تيم ملي واليبال ايران هم مجبور است مرتب در حال سفر كردن به كشورهاي ديگر براي برگزاري مسابقههايش در ليگ جهاني باشد. اكثر تيمهاي شركتكننده در ليگ جهاني عناوين مهم و ارزشمندي در سطح اروپا، المپيك و جهان دارند كه در ميان اين تيمهاي خوب، ما بايد تلاش كنيم بازيهاي خوبي به نمايش بگذاريم.

ضريب موفقيت تيم ايران در ليگ جهاني با ولاسكو بيشتر ميشود؟

بله، قطعا.

ولاسكو با دستمزد كلاني كه دريافت ميكند ميتواند تيم ايران را در ليگ جهاني به موفقيت برساند؟

نادي: براي حضور در ليگ جهاني شرايط حرفهاي نداريم،اما با وجود اين اميدوارم ايران به مرحله دوم رقابتها صعود كند، گرچه روزهاي بسيار سختي را پيشرو داريم

ببينيد، اگر ولاسكو از واليبال ايران پيشنهاد مالي خوبي نداشته باشد از كشورهاي ديگر بهترين پيشنهادها را دريافت ميكند. او تا امروز در ايران زحمات زيادي را متقبل شده است و با هر قيمتي بايد حفظ شود. تيم ملي واليبال ايران با ولاسكو قهرمان آسيا شد و به ليگ جهاني رسيد. تنها مورد منفي، صعود نكردن به المپيك بود كه آن هم فقط به خاطر يك ست بهدست نيامد. حالا با همه اين اوصاف اگر نتوانيم ولاسكو را به خاطر پول حفظ كنيم حرفهاي نيستيم. اگر پولي را كه ولاسكو ميخواهد به او ندهيم سريع به جاي ديگري ميرود و پول بيشتري دريافت ميكند. ما نميتوانيم بهخاطر مسائلي همانند پول، دور واليبال ايران را ديوار بكشيم و مربياي همچون ولاسكو را از دست بدهيم.

در صورت نبود ولاسكو مربيان ايراني ميتوانند كارايي او را در تيم ملي داشته باشند و جانشين مناسبي براي او باشند؟

خير، مربيان داخلي هنوز به آن مرحله نرسيدهاند كه بتوانند تيم ملي را در رقابتهايي همچون ليگ جهاني هدايت كنند. تيم ملي واليبال ايران در ليگ جهاني يك مربي باتجربه و مطرح همچون ولاسكو ميخواهد. ولاسكو تاثير رواني مثبتي روي بازيكنان تيم ملي دارد و ميتواند تا زمان آغاز ليگ جهاني، بهترين بازيهاي تداركاتي را براي تيم ملي ترتيب بدهد.

پشتوانه خوبي براي نسل بازيكناني همانند شما وجود دارد؟

متاسفانه نه. در برخي پستها اصلا بازيكن خوبي نداريم و روي اين ضعف خيلي بايد كار بشود. البته اين كار بايد توسط مربيان انجام شود و خود بازيكنان كاري نميتوانند انجام بدهند.

به نظر شما بهترين بازيكن كنوني واليبال ايران كيست؟

دقيقا نميتوان گفت چه كسي بهترين بازيكن واليبال ايران است. يك تيم واليبال وقتي برنده ميشود كه همه بازيكنان خوب باشند. در فوتبال ميتوان بهترين بازيكن را انتخاب كرد، اما در واليبال نه. حتي اگر بازيكن خوبي هم در واليبال وجود داشته باشد به صورت مقطعي تاثيرگذار است و دائمي نيست. در كل همه بازيكنان تيم ملي واليبال واقعا خوب هستند.

فكر ميكنيد تا چه زماني بتوانيد به واليبال ادامه بدهيد؟

تا هر زماني كه واليبال را دوست داشته باشم و از آن لذت ببرم. البته شرايط بدني و آمادگي هم بايد چنين اجازهاي را به من بدهد.

علاقهاي به اين داريد كه پس از پايان دوران حرفهايتان در واليبال بهعنوان يك بازيكن به مربيگري رو بياوريد؟

خير، اصلا به اين موضوع فكر نميكنم، چراكه هيچ علاقهاي به آن ندارم. گمان نميكنم پس از كنارهگيريام از واليبال بخواهم مربيگري كنم.

مدتي پيش اخباري در رابطه با پيوستن شما به تيمهاي خارجي به گوش رسيد، چرا به پيشنهادهاي خارجيتان هرگز جواب مثبت نداديد؟

پيوستن به تيمهاي خارجي شرايط خاص خودش را ميطلبد. ابتدا بايد به بعد مالي قضيه نگاه كرد. پيشنهاد مالي تيمهاي خارجي هرگز بيشتر از آنچه در ايران دريافت ميكنيم، نيست و به همين دليل ترجيح دادم در ايران بمانم. من تا به حال از ليگهاي كشورهاي يونان، آلمان و ژاپن پيشنهادهايي دريافت كردم كه بنا به دلايل مورد اشاره آنها را نپذيرفتم. البته زماني كه من پيشنهاد تيمهاي خارجي را دريافت ميكردم هر دلار هزار تومان بود، اما اكنون اگر با پيشنهادهاي خارجي مواجه شوم بهعلت افزايش قيمت دلار آن را بدون درنگ ميپذيرم.

حرف پاياني.

اميدوارم شهرداري اروميه در اين فصل قهرمان ليگ شود و تيم ملي واليبال نيز در ليگ جهاني روزهاي بسيار خوبي را در پيشرو داشته باشد.


عرش نیوز


علیرضا نادی , مصاحبه ی علیرضا نادی , شهرداری ارومیه , تیم والیبال شهرداری ارومیه بهترین تیم آسیا , والیبال ایران در لیگ جهانی , جانشینی برای ولاسکو نیست ,
نویسنده : عادل خدرخوجه بازدید : 369 تاریخ : چهارشنبه 27 دي 1391 نظرات :
نگارخانه
میلیتاری
دیدگاه ها
ارسال دیدگاه
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تلیغات
نویسندهپاسخ
دعوت ژاپن و استونی از تیم ملی والیبال 13791379
۳۷ بازیکن به اردوی تیم ملی والیبال دعوت شدند 13791379
تاپیک تالار گفت و گو والیبال فروم..... mojtaba83
جام جهانی فوتبال_2018 13791379
گروه بندی قهرمانی جهان 2018 13791379
عکس رومانتیک زن و شوهر 13791379
جاذبه های گردشگری مشهد و حومه fns4565
سوغات چی ببریم؟ fns4565
رسم شیرین سوغاتی fns4565
سوغات تعدادی از شهرهای ایران fns4565
معرفی سوغات برخی از شهرهای ایران fns4565
آشنایی با سوغات برخی از شهرهای ایران fns4565
تیم برگزیده هفته دهم لیگ برار fkh1661
نکات مهم در تغذیه ورزشکاران fkh1661
بازگشت کولاکوویچ به ایران fkh1661
جاذبه های گردشگری مشهد fns4565
کتاب آموزش سئو fns4565
رپورتاژ آگهی چیست؟ fns4565
سئو چیست؟ fns4565
دریافت کننده با تجربه تیم ملی والیبال گفت:خداحافظی ام با کسب اولین مدال جهانی توام شد setareha
عبادی پور از ژاپن به لهستان رفت/ خوش آمدگویی اسکرا به میلاد + عکس setareha
طراحی سایت شیراز sitecode
مراکز ورزشی جزیره کیش raha1371
هتل صدف کیش raha1371
فرش قرمز ورونا برای ستاره ایرانی + تصاویر sasha68
بازگشت تیم ملی والیبال ایران بدون معروف و عبادی پور 13791379
نتایج کامل و جدول رده بندی والیبال جایزه بزرگ زاپن 2017 mojtaba83
کولاکوویچ:دوم وسوم المپیک رابردیم،نوبت قهرمان است mojtaba83
بهنام محمودی: معروف یک غنیمت بزرگ است mojtaba83
طراحی سایت شرط بندی sitecode
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید