close
بهترین متخصص ارتودنسی
آسیب های خاص در ورزش والیبال و راه هایی برای پیشگیری و درمان آن ها !

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
تبلیغات تبلیغات تبلیغات [Ads_Swf_Code] تبلیغات [Ads_Swf_Code]
تلیغات تلیغات تلیغات تلیغات تلیغات
آسیب های خاص در ورزش والیبال و راه هایی برای پیشگیری و درمان آن ها !
آسیب های خاص در ورزش والیبال و راه هایی برای پیشگیری و درمان آن ها !

خبرگزاری ورزش والیبال : والیبال یک ورزش جمعی محبوب با بیش از 800 میلیون علافمند در جهان ، پرطرفدارترین ورزش در جهان که بازیکنان در هر سطح مهارت از آن لذت می برند. از 1895 در آمریکا توسط ویلیام جی مورگان ابداع گردید. از 1966 در دو زمین بازی شکل گرفت. المپیک : شن( دو بازیکن در هر طرف) و در زمین سخت فضای باز (6 بازیکن در هر طرف) اپیدمولوژی با وجود همه اطلاعات درباره آسب ها ، یک تعریف ثابت از آسیب و جراحت وجود ندارد. شافل و دیگران نسبت آسیب در 50 ساعت میان ورزشکاران آماتور تورنمت 1986 آمریکا. آسیب شرایطی است که در یک ورزشکار از نظر پزشکی ارزیابی می گردد.

خبرگزاری ورزش والیبال : والیبال یک ورزش جمعی محبوب با بیش از 800 میلیون علافمند در جهان ، پرطرفدارترین ورزش در جهان که بازیکنان در هر سطح مهارت از آن لذت می برند. از 1895 در آمریکا توسط ویلیام جی مورگان ابداع گردید. از 1966 در دو زمین بازی شکل گرفت. المپیک : شن( دو بازیکن در هر طرف) و در زمین سخت فضای باز (6 بازیکن در هر طرف) اپیدمولوژی با وجود همه اطلاعات درباره آسب ها ، یک تعریف ثابت از آسیب و جراحت وجود ندارد. شافل و دیگران نسبت آسیب در 50 ساعت میان ورزشکاران آماتور تورنمت 1986 آمریکا. آسیب شرایطی است که در یک ورزشکار از نظر پزشکی ارزیابی می گردد.

آسیب ها در تورنمت ملی والیبال 1987 ، ام جی اسپورتز 1990 ، 18 (6) : 624 اپیدمولوژی، واتکینز و گرین نسبت آسیب ها را در میان 86 بازیگر مرد در لیگ ملی اساتیش در طی دوره یک ساله به میزان 53% اعلام نمو.دند. تعریف آسیب این بود هر شرایطی که دو روز یا بیشتر مانع از فعالیت ورزشکار شود. زمین بازی؛ مدارکی وجود دارد که نشان می دهد آسیب در والیبال در زمین های نرم تر کمتر است. فرتی و همکاران دریافتند کشش تاندون زانو بر روی چو.ب سخت تر کمتر از سطوح لینولیوم است.زانوی پرنده:

 یک پژوهش اپیدمولوژیک از بازیکان والیبال. 1984 ،12 (10) پزشکی ورزشی 1984 . ورزشکاران usof تعداد 5 پیچ خوردگی را در هر ساعت بازی در روی شن کمتر از آسیب روی زمین سخت گزارش نمودند.

راهنمایی برای جلوگیری از آسیب :

همیشه بر روی ساحل بازی کنید. آسیب های شانه : از نظر آناتومی بین 8 تا 20% آسیب های والیبال ، شانه است. اغلب کشیدگی تاندون superspinatus یا تاندون عضله دو سر می باشد. شافل 1990 واتکینز و گرین 1992 ، برینر وپرا 1999. آسیب های شانه: کمان حرکتی در برخورد با شانه در چرخش خارجی افزایش و در چرخش داخلی کاهش می یابد. این احتمال بعد از فعالیت بعدی در اسپک زدن و سرویس زدن پیش می آید. اگر درد شانه اضافه شود، چرخش داخلی کمتر است که با برنامه کشش بر چرخش داخلی تاکید می شود. اطلاعات usotc 8 سال اطلاعات آسیب های والیبال usoto بازبینی کردیم.

 تعریف آسیب:

هر شرایطی که مربی تشخیص دهد.ورزشکاران 1370 سایت تیم های ملی سن 14- 35 560 ورزشکاران معرفی شده به مربیان دارای آسیب های برخوردی 2600 (برخی از معرفی شدگان برای چندمین بار) مجانس و برینو:

 آسیب های 2 المپیاد در میان بازیکان والیبال الایت در مرکز آمورشی المپیک آمریکا( چکیده) مجله انگلیسی پزشکی ورزشی ، منتشر شده در زوئن 2005 .

آسیب های شانه :

مردان و زنان به طور مساوی در معرض آسیب شانه قرار گرفتند.138 ورزشکار با آسیب های شانه ( نسبت آسیب شانه 1/10% ) 67 زن 71 مرد. زنان 10 بار بیشتر از مردان. مردان دوبار تمرین را برای آسیب شانه تکرار کردند.

 ورزشکاران نوجوان:

به طور مداوم در رفتگی سبب subluration نمی شود.اما می تواند منجر به آسیب شانه شود که نباید قابل قرار گیرد. نروپاتی سایر اسکپیولار: پس از فشار عصب ساپر اسکپیولار spinologlenoid پیش می آید که در نتیجه ضعف infraspinatus است که به علت فعالیت می باشد. انقباض غیر عادی سریع infraspiatus منجر به کشش عصب بین مفصل میو نرال و شکاف اسپینوگلنوئید.

 نوروپاتی ساپر اسکپیولار:

در هنگام سرو زدنبازیکن از حرکت بالای سرش بلافاصله بعد از ضربه به توپ گرفته می شود. این پیچش کوچک در هنگام سرو زدن توپ است بدون چرخش توپ نامنظم با جریان هوا حرکت می کند که این سرویس را مشکل می سازد.

آسیب های دست :

 آسیب های دست مداوم در والیبال هستند. به علاوه به ندرت پس از پایان یافتن وقت بازی می باشند. بایرو و همکارن (1992) 226 آسیب دست را در بازیکنان والیبال بررسی نمودند که به یک کلینیک در هلند در مدت دوره 5 ساله معرفی شده بودند.

آسیب های دست :

رگ به رگ شدن بسیار در میان آسیب معمول است. بیشترین مکان ، آسیب شست و رباطهای همراه آن است و بیشتر در یمان ورزشکارنی دیده می شود که به صورت تفریحی ورزش می کنند. دفاع کردن بیشتر در معرض آسیب های دست است. آسیب های دست ( ادامه) آسیب های دست کمرت رایج: سشکستگی استخوان pisiform و خستگی در شریان زند زیرین ( سندرم چکشی هایپورتنار) این آسیب ها در فضای باز برخورد کف دست با کف زمین در هنگام دفاع اتفاق می افتد.

 آسیب های پا:

قوزک پا بیشترین آسیب والیبال است. آسیب قوزک پا 10 تا 60% آسیب های را در بر می گیرد. شامل 1990 واتکینز و گرین 1992 برینر و پرا1999 10% همه معرفی شدگان والیبال به مربیان در مراکز آموزشی المپیک آمریکا.

 آسیب های پا:

پیچ خوردگی پا در نتیجه مدت زیاد والیبال است و در همه ورزش ها نیز این آسیب ها بسیار شایع است . بیشترین مکانیسم برای پیچ خوردگی پا وقتی است که این آسیب ها در زمین مانعی ناخواسته از سوی تیم مخالف پدید می آید. معمولاً وقتی که پای بازیکن از خط مرکزی در منطقه زمین عبور می کند.

پیچ خوردگی پا:

 
 قانون خط مرکزی در والیبال:

 مربوط به خطی است که در زیر تور کشیده شده و بازیکنان نباید از این خط عبور کنند. پیچ خوردگی پا- این قانون بیان می کند که اگر قسمتی از پای بازیکن با این خط برخورد نماید مشکلی خطا ایجاد نمی کند بنابراین از نظر قانونی پای بازیکن تقریباً زیر تور قرار می گیرد. خطای پیچ خوردگی پا- اگر پای حمله کننده زیر تور بیاید ، دفاع کننده ممکن است تنتواند از لگد کردن آن اجتناب نماید.دفاع کننده دقیقاً پس از مقابله با حمله به دلایل استراتژیک می پرد.

 قانون خط مرکزی :

پیشنهاد شده قانون خط مرکزی می تواند تغییر نماید ، بنابراین هر برخوردی باید به عنوان خطا مورد بررسی و قضاوت قرار گیرد. سعی شده است برای همه سطوح بالای رقابت ها در نروژ چندین هفته آزمایش شود. بازیکنان احساس نمودند وقفه های زیادی در بازی بوجود می آید.، بنابراین متوقف شده است. قانون خط مرکزی- محققان توانستند پیچ خوردگی پا را با توجه به نزدیکی خطای خط مرکزی کاهش دهند .

 با هر، لیان و باهر : کاهش در پیچ خوردگی های پا در والیبال بعد از ارائه و معرفی برنامه پیشگیری:

دور نمای پژوهش. 7: 1997 : 7 (3) پیشنهاد:

 منطقی خواهد بود که از قانون جدید برای جلسات تمرین استفاده کنید تا خطر پیچ خوردگی قوزک پا را کاهش دهید. پای نوجوانان - فایبو لای مهره ای در مقابل b/c وابسته به آن در مقایسه با ضعیف شدن رباطها می تواند مورد آسیب باشد. کشیدگی فایبو لار و تست ER را می توان برای تشخیص پیچ خوردگی پا مورد استفاده قرار داد. پیشگیری از پیچ خوردگی های پا در یک سال اول بیشتر است. یک برنامه ده هفته ای تعادل میان تمرینات کششی برای پا و قوزک پا نشان داد که شانس پیچ خوردگی پا به صورت عصبی عضلانی کاهش می یابد.

پیچ خوردگی قوزک پا :

پیشگیری از آسیب. ساپروت ها ( محافظ های) قوزک پا نیز آسیب را کاهش می دهند. ایرکاست، پای فعال - متناسب کردن داخل کفش مشکل است و انعطاف را محدود می کند. بند کفش موثر می باشد ولی بیشتر کاربردی است. اینها نشان می دهند آسیب های قوزک پا قبلا نبوده اند . سرو و همکاران : کاهش در پیچ خوردگی قوزک پا با زیکنان فوتبال ، استفاده از ورزش در آرتروز استخوان .

 کا بی . ام . جی . پزشکی ورزشی 1994. پرش:

 پریدن فعالیت خطرناکی برای آسیب در والیبال است. گودوین : گربریچ و همکاران رکوردهای توان بخشی 106 بیمار معالجه شده آسیب های والیبال را در 1987 ارزیابی نمودند. 63% آسیب ها در اثر پرش یا سقوط بودند. تحلیل آسیب های شدید والیبال با فعالیت ها همره است . مرکز پزشکی ورزشی 1987 و 1518 پرش. کودکان مدرسه ای آلمانی که ورزش می کنند با نسبت پرش بالا بیشتر از والیبال در معرض آسیب بودند. تمرین والیبال نسبت آسیب را نشان داد. آسیب های پر خطر در اشخاص در ورزش های بارسیک بالا ام جی ورزشهای پرخطر. پزشکی ورزشی 1990 19 (2) اکثر آسیب ها در 1995 usof بعد از پرش یا آموزش پرش ایجاد شد.

 آسیب های زانو:

 کشیدگی تاندون ها شایع ترین آسیب در بررسی والیبال است. 14% همهموارد ارائه شده به مرکز المپیک آمریکا در میان بازیکنان والیبال بودند. التهاب در تاندون مفصل استخوان در استخوان کشکک. شافل 1990 و اتکینز و گرین 1992 . برینر و پرا 1999. کشیدگی تاندون کشکک زانو- همراه با تورم خارجی درشت نی افزایش می یابد و افزایش و زوایای انعطاف زانو احتمل خطر را بالا می برد. توجه مربی به تکنیک و زمان صرف شده در پرش خطر کشیدگی تاندون را می کاهد.

 زانوی نوجوان :

 باز بودن درشت نی -بیماری اسگود شالتر- سل درشت نی - درد همره با پرش یا برخورد به زمین ، کیسه یخ/کششش زرد پی پشت زانو/ اصلاح کشش/ اصلاح فعالیت. می تواند به بلوغ اسکلتی گذشته مرتبط باشد. آسیب های زانو( ادامه) فرتی 52 رباط زانوی شدیداً آسیب دیده را بررسی نمود که به جراحی نیاز دارد. شایع ترین مکانیسم آسیب فرود به زمین در ناحیه حمله است. همه ورزشکاران از ناحیه رباط قبلی آسیب دیده بودند. زنان بیشتر از مردان در این سری بودند. برنامه های پیشگیری acl - این ورزشکاران آموزش می بینند تا به نرمی فرود آیند. زانوها به خط مستقیم خم می شوند. این همچنین به کاهش آسیب کمک می نماید. سندروم کشیدگی تاندون زانو. شکستگی ها- فشار غیر عادی بر استخوان عادی یا فشار عادی بر استخوان غیر عادی در والیبال نظیر ورزشهای پرشی شایع است. شایع ترین در دشت نی است . گزارش ها حامی از شکستگی ها در حال تمرین است. کودکان به این فشار شکستگی بیشتر دچار می شوند.

ساییدگی انگشت پا:

فشار بر کف پا انگشت بزرگ درروی شن:

کشیدگی پشت مفصل و تاندونehl ، به همان شکل درمان می شود. آسیب های پشت- درد پشت ممکن است 14% آسیب های والیبال است. دیسک های کمر کمترند. هر فعالیت باید به اندازه فراوانی و تکرار پیچیدگی و خمیدگی پشت در برخوردها در لیست قرار گیرد.

 مرور و بررسی آسیب در والیبال:

نتایج:

نسبت های آسیب نسبتاً پایین است. حتی در میان بازیگران تراز اول، بیشترین آسیب ها جزئی هستند. پرش و فرود به زمین منشاء بیشترین آسیب ها هستند. کشیدگی تاندون زانو شایع ترین آسیب است. پیچ خوردگی قوزک پا شایع ترین آسیب است. بررسی در والیبال نتایج پیچ خوردگی های پا با توجه بیشتر به خظ مرکزی در موقع تمرین قابل پیشگیری است. می توان تمرین را با برنامه انجام داد. آسیب های زانو با پرش صحیح قابل پیشگیری می باشند. آسیب های شانه با چرخش مچ و تمرینات کششی قابل پیشگیری است. در شن بازی کنید
_______________________________________________________________
منابع :
http://sportsociety.blogfa.com/86042.aspx
گرداوری و تصاویر خبرگزاری ورزش والیبال/عادل خوجه


والیبال , آسیب های خاص والیبال , راه های درمان و پیشگیری آسیب های والیبال , مقالات والیبال ,
نویسنده : عادل خدرخوجه بازدید : 3509 تاریخ : شنبه 16 شهريور 1392 نظرات :
نگارخانه
میلیتاری
دیدگاه ها
mohamad ziar میگه
LOTFAN ASIB HAY MARBOOT BE HAR BAZIKON RA GHARAR DAHID
پاسخ : چشم دوست عزیز
mohamad ziar میگه
LOTFAN ASIB HAY MARBOOT BE HAR BAZIKON RA GHARAR DAHID
ارسال دیدگاه
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تلیغات
نویسندهپاسخ
تاپیک تالار گفت و گو والیبال فروم..... atefeh-78
جاذبه های گردشگری مشهد و حومه fns4565
سوغات چی ببریم؟ fns4565
رسم شیرین سوغاتی fns4565
سوغات تعدادی از شهرهای ایران fns4565
معرفی سوغات برخی از شهرهای ایران fns4565
آشنایی با سوغات برخی از شهرهای ایران fns4565
جام جهانی فوتبال_2018 fkh1661
تیم برگزیده هفته دهم لیگ برار fkh1661
گروه بندی قهرمانی جهان 2018 fkh1661
نکات مهم در تغذیه ورزشکاران fkh1661
عکس رومانتیک زن و شوهر fkh1661
بازگشت کولاکوویچ به ایران fkh1661
جاذبه های گردشگری مشهد fns4565
کتاب آموزش سئو fns4565
رپورتاژ آگهی چیست؟ fns4565
سئو چیست؟ fns4565
دریافت کننده با تجربه تیم ملی والیبال گفت:خداحافظی ام با کسب اولین مدال جهانی توام شد setareha
عبادی پور از ژاپن به لهستان رفت/ خوش آمدگویی اسکرا به میلاد + عکس setareha
طراحی سایت شیراز sitecode
مراکز ورزشی جزیره کیش raha1371
هتل صدف کیش raha1371
فرش قرمز ورونا برای ستاره ایرانی + تصاویر sasha68
بازگشت تیم ملی والیبال ایران بدون معروف و عبادی پور 13791379
نتایج کامل و جدول رده بندی والیبال جایزه بزرگ زاپن 2017 mojtaba83
کولاکوویچ:دوم وسوم المپیک رابردیم،نوبت قهرمان است mojtaba83
بهنام محمودی: معروف یک غنیمت بزرگ است mojtaba83
طراحی سایت شرط بندی sitecode
شب رویارویی اسفندیار در رفا mojtaba83
امیدهای والیبال ایران قهرمان جهان شدند mojtaba83
به کانال تلگرام سایت ما بپیوندید